HÃY YÊU ĐI RỒI LÀM GÌ THÌ LÀM Email : duchuanit@gmail.com

Hạnh phúc không dựa trên nước mắt và sự ràng buộc
Hãy để hạnh phúc đến lần nữa

ĐỨC HUẤN BLOG

Blogger and Journalist

. . .