Đức Huấn Blog

Chúng ta chỉ là những kẻ lữ hành,
chẳng mang theo được gì
ngoài những nỗi niềm thương nhớ !

        

VỀ TÔI

December,20, 2012  |  Lượt xem : 4037