Đức Huấn Blog

Hoa đủ duyên sẽ nở một lần nữa.
Người đủ phận sẽ trở về với nhau.

Bác Hoàng

Những năm sau cùng của thập niên 80, khi gia đình tôi mới chuyển nhà ...

Bác Ty

Câu chuyện của Bi là một góc nhỏ tôi viết về chính mình, như là ...