Đức Huấn Blog

Chúng ta chỉ là những kẻ lữ hành,
chẳng mang theo được gì
ngoài những nỗi niềm thương nhớ !

        

Hồi ức của Philatô

[ Tôi viết bài này vào năm 11/2016 trong một tập san nội bộ. May ...