Đức Huấn Blog

Chỉ cần lương tâm ta ngay thẳng
Đúng hay sai, đó là chỉ chuyện của người

     

Kinh Thành Huế 2019

June 4, 2019  |  Lượt xem : 282

Vượt hơn 92km đường đèo Hải Vân từ Đà Nẵng ra Huế, tôi đã thỏa niềm ước mong để có thể một lần đặt chân vào trong nội cung,mà hơn trăm năm trước đã coi là cấm cung của Việt Nam thời phong kiến dưới triều nhà Nguyễn.