Đức Huấn Blog

Giữa cõi bao la trời đất
Chẳng hay người định đi đâu ?

Kinh Thành Huế 2019

June 4, 2019  |  Lượt xem : 113

Vượt hơn 92km đường đèo Hải Vân từ Đà Nẵng ra Huế, tôi đã thỏa niềm ước mong để có thể một lần đặt chân vào trong nội cung,mà hơn trăm năm trước đã coi là cấm cung của Việt Nam thời phong kiến dưới triều nhà Nguyễn.

[ Nhà thờ chánh tòa Phủ Cam]