Đức Huấn Blog

Hoa đủ duyên sẽ nở một lần nữa.
Người đủ phận sẽ trở về với nhau.

Nơi tình ta bắt đầu – Mariapoli 2014

24,March, 2014  |  Lượt xem : 1529

Một số hình ảnh tham gia đại hội Focolare tại Vũng Tàu….Một chuyến đi đáng nhớ, nơi thắp lên ngọn lửa yêu thương trong lòng …


"Có những người tưởng là nắng ấm của mình, nhưng hóa ra lại là mặt trời của kẻ khác."

Lê Nguyễn Đức Huấn