Đức Huấn Blog

Chỉ cần lương tâm ta ngay thẳng
Đúng hay sai, đó là chỉ chuyện của người

     

Nắng trong mưa tìm nhau

Tôi đi qua những con hẻm ngoằn ngèo của Sài Gòn. Những cánh cửa vô ...

Anh bình yên nhé, em phải dậy lấy chồng

Tôi mới trở về quê nghỉ hè được hai tuần. Hôm nay tôi đi thăm ...

Cuốn tiểu thuyết không hồi kết

Tôi nhận được một e-mail hết sức đặc biệt. Cùng với sự đồng ý của ...

Có hẹn cùng em

Sài gòn đang chuyển mùa … Đồng hồ điểm 11 giờ khuya, mọi người đang dần ...