Đức Huấn Blog

Nếu không còn tình yêu ở trên đời
thì tại sao cây táo lại nở hoa ?

        

Chuyện ngày hôm qua

Lúc mới vào Sài Gòn, lơ ngơ như đứa nhà quê, không biết đường này ...