Đức Huấn Blog

Chỉ cần lương tâm ta ngay thẳng
Đúng hay sai, đó là chỉ chuyện của người

     

Bác Hoàng

Những năm sau cùng của thập niên 80, khi gia đình tôi mới chuyển nhà ...

Tự tình 2016

Những tờ lịch cũ chậm chạp, trì hoãn kéo tôi ở lại tuổi hai mươi ...

Đợi

Xã hội minh họa cho tình yêu bằng hình trái tim. Bác sĩ thì bảo ...