Đức Huấn Blog

Chỉ cần lương tâm ta ngay thẳng
Đúng hay sai, đó là chỉ chuyện của người

     

Sẽ sớm thôi …

Em, một cô gái Hà Nội, nhỏ nhắn và yêu đời. Em chỉ mới tròn ...