Đức Huấn Blog

Chỉ cần lương tâm ta ngay thẳng
Đúng hay sai, đó là chỉ chuyện của người

     

Đợi

Xã hội minh họa cho tình yêu bằng hình trái tim. Bác sĩ thì bảo ...